سه شنبه, 18 مهر 1396 20:19

ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܡ ܨܠܗܝ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܥܒܼܪܗ ܬܚܘܬ ܒܘܩܪܐ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܗܩܘܬܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܡܢ ܓܢܗ ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܫܚܬܐ

ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܡ ܨܠܗܝ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܥܒܼܪܗ ܬܚܘܬ ܒܘܩܪܐ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܗܩܘܬܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܡܢ ܓܢܗ ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܫܚܬܐ

ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܪܘܡ ܨܠܗܝ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܥܒܼܪܗ ܬܚܘܬ ܒܘܩܪܐ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܗܩܘܬܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܡܢ ܓܢܗ ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܫܚܬܐ.

ܪܘܡ - ܐܝܪܢܐ - ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܫܘܠܚ ܙܝܢܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܘܡ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ : ܐܢ ܟܠܝ ܚܕ ܐܬܪܐ ܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܡܥܒܼܪܗ ܬܚܘܬ ܒܘܩܪܐ  ܘܠܐ ܬܡܡ ܠܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܐܝܪܢ ܙܐ ܒܕ ܡܚܙܝܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܠܙܡ ܒܘܬ ܐܗܐ .

ܒܐܗܐ ܝܣܘܪܐ ܙܐ

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید