چهارشنبه, 19 مهر 1396 11:10

ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ

ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܬܪܙܐ ܡܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ ܗܘܝܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ .  ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ  ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܐ : ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܩܘܠܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܕܦܢܐ ܕܫܪܝܟܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܗ: ܘ ܐܡܪܪܗ: ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ ܟܝܢܝܬܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ.

  ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܬܝܬܐ ܝܠܗ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܐܝܬܠܗ ܡܫܪܪܬܐ  ܕܐܢܢܩܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܚܘܬ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܗܘܝܐ ܘ ܦܝܫܐ ܗܘܓܝܬܐ ܝܐܪܒ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܢܛܪܬܐ ܒܬܪܘܨܘܬܐ. ܡܟܼܬܒܼܐ ܕܬܪܙܐ ܡܝ ܐܡܪܗ: ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܣܙܓܘܪܐ ܝܠܗ ܥܡ ܬܪܡܦ  ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܩܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈.23 ܒܝܪܚܐ ܕܡܗܪ ܝܠܗ ܝܘܡܐ ܘ ܥܕܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܝܢ ܠܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܘ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید