یکشنبه, 23 مهر 1396 10:00

ܥܒܼܪܬܐ ܕܗܠܝܟܘܦܬܪ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܩ ܠܟܪܟܘܟ

ܥܒܼܪܬܐ ܕܗܠܝܟܘܦܬܪ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܩ ܠܟܪܟܘܟ

ܥܒܼܪܬܐ ܕܗܠܝܟܘܦܬܪ ܓܝܣܝܐ ܕܥܪܩ ܠܟܪܟܘܟ

ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ ܡܢ ܟܪܟܘܟ ( ܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ) ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕ 15 ܗܠܝܟܘܦܬܪ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܠܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ.

 ܣܝܪܘܢ ܒܪܙܢܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܦܝܫܡܪܓܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܐܡܪܗ: ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܝܫܡܪܓܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܝܢܐ̈ ܘ ܡܢ ܟܪܟܘܟ ܠܐ ܕܪܝ ܠܒܬܰܪܝ.

  ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܝܫܡܪܓܐ ܝܢܐ ܒܗܕܪܬܐ  ܘ ܚܠܢܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܡܣܬܪܢܐ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܡܠܝܐ ܡܢ ܢܦ̇ܛܐ ܕܟܪܟܘܟ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید