سه شنبه, 25 مهر 1396 21:20

ܥܒܕܝ: ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܐܰܚܪܝܢܐ ܠܝܬܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ

ܥܒܕܝ: ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܕܥܪܩ ܐܰܚܪܝܢܐ ܠܝܬܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ

ܥܒܕܝ: ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ  ܕܥܪܩ ܐܰܚܪܝܢܐ ܠܝܬܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ

 

ܥܒܕܝ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܦܪܐ ܕܥܪܩ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܫܪܬ ܐܨܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܪܒܝܠ

 

ܒܓܼܕܕ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܒܓܼܕܕ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܩܛܥܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ   ܘ ܐܝܢܐ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܡܙܡܬܐ  ܥܡ ܐܪܒܝܠ  ܘ ܒܓܼܕܕ  ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܘ ܫܘܝܠܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܘ ܐܢ ܐܢ ܠܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ.

  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ  ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܓܢܗ  ܐܘܦ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܝܫܡܪܓ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܛܠܒܠܗ ܕܠܐ ܥܒܼܪܝ  ܒܟܠ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܦܠܫܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܥܪܩ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܦܪܝܫܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید