پنج شنبه, 27 مهر 1396 09:48

ܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܒܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ  ܒܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ  ܒܟܬܒܼ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕ ܣ.ܢ.ܒ.ܣ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܩܐܡ ܒܠܓܬܐ ܝܠܗ ܒ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ 15 ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܪܘܣܝܐ ܘ ܐܣܝܐ ܒܘܬ ܐܰܣܝܪܬܐ ܕܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈  ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܘ ܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܓܐܙ.

 ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ  ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܝܪܢ ܒܩܐܡ ܓܪܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܛܪܢܐ ܥܠ 28 ܟܬܒܪ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܚܕܟܡܐ̈ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܡܐܟ ܬܘܬܐܠ ܐܢܝ ܫܠ ܪܘܣܢܦ̇ܬ ܠܘܟ ܐܘܘܝܠ ܣܝܢܘܦܟ ܘ ܫܪܝܟܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܻܝܢ ܒܢܝܫܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܆ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܬܪܐ ܒܪܝܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید