پنج شنبه, 18 آبان 1396 20:30

ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܟܬܒܼܠܗ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ.

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܠܒܢܢ.

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܣܥܕ ܗܪܤܝܪܝ  ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܢ ܥܒܕܘܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ  ܘ ܥܕܠ ܐܠ ܓܻܒܝܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܣܐܡܪ ܐܠ ܣܒܗܢ ܘܙܝܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید