شنبه, 27 آبان 1396 10:45

ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ-ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ

ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ-ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ

ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ-ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ

 

ܩܐܣܡ ܥܠܥܓܻܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ  ܘ ܚܐܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܐܘܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܐܘܗ ܝܠܗ ܦܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ. ܐܠ ܥܪܓܻܝ ܐܗܐ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܘܡܪܝܗ ܢܝܘܙ ܘ ܐܗܐ ܡܢܬܝܬܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܩܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید