دوشنبه, 27 آذر 1396 10:14

ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ̈ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ ܡܘܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ  ܗܘܝܠܘܢ̈ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ̈ ܕ ܒܕܪ  ܥܣܩܠܐܢ  ܐܠ ܘܐܗܗ ܘ ܩܢܛܪܘܢ ܦܘܠܝܣ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ.

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܐܠܦܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܒܓܘܠܬܐ̈ ܠܨܝܦܐ ܕܪܗ̇ܗ ܒܬܝܡܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. 3 ܡܘܫܟܐ̈  ܙܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܓܼܙܗ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܚܝܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܨܗܝܘܢܝܐ ܠܚܕܪܘܢܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید