دوشنبه, 27 آذر 1396 12:56

ܢܒܝܬܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕ4.2 ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ96

ܢܒܝܬܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕ4.2 ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ96

ܢܒܝܬܐ ܕܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ ܡܢ ܡܢܬܝܬܐ ܕ4.2 ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ96

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܨܢܕܘܦܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ̈ ܢܘܒܝܠܗ ܠܡܢܬܝܬܐ ܕ ܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1396( 2017-18).

 ܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ  ܐܗܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ 4.2 ܡܢ ܡܐܐ ܘ ܟܡܝܘܬܐ ܕܬܘܪܘܡ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܬܝܕ  ܒܣܢܕܬܐ ܥܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ.

 ܨܢܕܘܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܙܘܙܐ  ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܘܪܨܐ̈ ܒܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܝܐܪܢܗ ܥܡ ܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܛܝܘܦܐ̈ ܡܣܟܝܢܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ  ܒܢܦܩܬܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܘܚܫܚܐ ܕ  ܫܢܰܬܐ ܕ2017 ܘ 1396.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید