شنبه, 09 دی 1396 17:54

ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕܟܻܐ ܙܝܕܠܗ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕܟܻܐ ܙܝܕܠܗ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕܟܻܐ ܙܝܕܠܗ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ

 

 ܛܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ- ܢܦ̇ܛܐ ܚܐܡ ܘ ܩܠܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܒܬܐ ܕܒܚܬܡܐ ܝܠܗ ܒ 22 ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ( 1 ܒܕܝ) ܒܙܝܕܬܐ ܕ13 ܣܢܬ ܒܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ  ܗܘܝܠܗ 63 ܕܘܠܪ ܘ 36 ܣܢܬ ܘ ܒܐܗܐ ܛܝܡܐ ܦܝܫܠܗ ܙܘܒܢܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܒܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2017 ܬܦܩܠܗ ܒܙܝܕܬܐ ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید