چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 10 دی 1396 10:35

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܠܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ  ܒܢܝܫܐ ܕܗܝܪܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܒܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܘ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ.

ܡܚܝܠܗ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ ܕ  ܪܝܫܪ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܟܪܡܢ ܘ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܐܰܣܝܪܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈  ܘ ܬܠܚܬܐ ܕܓܘܕܢܐ̈ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܗܓܻܕܟ ܕܟܪܡܢ. ܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܠܝܬܗܘܠܗ ܡܘܬܢܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید