یکشنبه, 10 دی 1396 12:44

ܐܝܪܢ ܘ ܐܣܬܪܠܝܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܐܝܪܢ ܘ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܐܝܪܢ ܘ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈

ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܣܬܪܠܝܐ ܒܪܡܙܬܐ  ܠܚܕܟܡܐ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈̄ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈  ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ  ܒܣܗܡܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܣܗܡܐ ܦܪܨܘܩܝܐ .

 ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܣܬܪܠܝܐ  ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ̈ ܕܒܢܟܝ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ  ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܩܠܬܐ ܘ ܡܒܨܪܬܐ ܕܟܬܪܐ̈ ܒܢܟܝ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܣܬܪܠܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید