سه شنبه, 12 دی 1396 19:28

ܪܘܝܬܪܙ: ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܪܘܝܬܪܙ: ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܪܘܝܬܪܙ: ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܘ ܐܠܦܐ̈ ܘ ܢܦ̇ܛܐ  ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܒܨܪܬܐ ܘ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܒܐܝܪܢ ܠܐ ܡܘܬܒܼܠܘܢ̈ ܟܐܪ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ.

 

 ܪܘܬܪܙ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܩܘܡܝܬܐ̈ ܝܢܐ ܐܚܟܻܝ ܒܥܠܘܠܢܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘ ܠܐ ܝܢܐ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ. ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܡܦܪܝܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܒܢܦ̇ܛܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ ܘ ܝܘܡܐܐܝܬ ܝܠܗ̇ ܡܦܪܝܢܬܐ ܕ3 ܡܠܝܘܢ 800 ܐܠܦܐ̈ ܒܘܫܟܐ ܕܢܦ̇ܛܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید