پنج شنبه, 21 دی 1396 11:56

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܕܝܘܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܕܟܘܪܗ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܬܪܡܦ ܘ ܡܘܢ ܓܻܐܥܗ ܐܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܕܝܪܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܟܝܡ ܓܻܘܢ ܐܘܢ ܡܗܕܝܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.

 ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 30 ܕܩܝܩܐ ܗܘܡܙܡܠܗ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܪܟܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܛܥܠܝܬܐ̈ ܐܬܠܝܛܝܐ̈ ܕܐܘܠܡܦܝܟ ܒܣܬܘܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید