شنبه, 23 دی 1396 10:55

ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ44 ܐܬܪܘܬܐ̈: ܫܘܪܝܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܬܗܪܢ

ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ44 ܐܬܪܘܬܐ̈: ܫܘܪܝܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܬܗܪܢ

ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ44 ܐܬܪܘܬܐ̈: ܫܘܪܝܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܬܗܪܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܕܡܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܣܠܝܡܐ̈ ܐܡܪܗ݊ ܝܬܒܼܬܐ ܕܒܝܠ ܝܥܕܝ ܫܘܠܒܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕ13 ܒܝܠ ܡܘܬܒܑܼ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܩܝܘܡܐ ܡܢ ܡܘܬܒܼܐ̈( ܦܪܠܡܢ) ܕ 44 ܐܬܘܪܬܐ̈ ܒܬܗܪܢ.. ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܟܻܝܕܬܐ ܝܘܐ ܡܢ 54 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ44 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܘܪܟܟܠܘܢ̈ ܒܟܢܘܫܝܐ ܥܗܝܕܐ. ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܚܘܬܡܐ ܠܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید