دوشنبه, 25 دی 1396 13:11

ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܒ 355 ܦܢܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ

ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܒ 355 ܦܢܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ

ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܒ 355 ܦܢܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܥܒܼܐ̈  ܘ ܡܪܓܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܒ 600 ܕܫܝܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܘ ܒܨܪܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܝܐ ܒ 245 ܕܫܝܬܐ̈ ܘ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܝܐ ܙܐ ܒ 355 ܕܫܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܒܐܬܪܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܚܕ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܒܨܪܘܬܐ ܕܡܝܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܦܠܚܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܕܓܐܗܐ ܝܠܗܚ ܚܕ ܒܘܚܪܢ ܓܘܪܐ ܒܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید