پنج شنبه, 28 دی 1396 12:34

ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܥܠ ܒܢܝܕ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܝܬܐ̈  ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܠܛܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܕܓܠܘܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 60 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܙܝ ܡܢ ܦܠܚܢܐ ܕܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ. ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܬܪܘܦ ܒܘܬ ܡܗܓܻܝܪܐ̈  ܘ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܛܘܗܡܢܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید