شنبه, 21 بهمن 1396 20:38

ܡܘܥܕܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܛܒܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܣܘܪܝܐ

ܡܘܥܕܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܛܒܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܣܘܪܝܐ

ܡܘܥܕܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܛܒܐ ܕܡܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܣܘܪܝܐ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ 12 ܕܘܟܢܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܓܘܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ.  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܙܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܦܠܫܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܦܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܓܻܠܝܠ. ܐܗܐ ܐܝܒܠܢ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܬܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܘ ܡܣܬܪܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܠܗ ܡܢ ܐܕܫܐ ܕܐܦ̇ - 16

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید