دوشنبه, 23 بهمن 1396 12:10

ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܕܗܕܡܐ̈

ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܕܗܕܡܐ̈

ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܕܗܕܡܐ̈.

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܢܬܪ ܦ̇ܟܣ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܒܠܢ ܕܪܘܣܝܐ ܒ71 ܗܕܡܐ . ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܘܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܝܡܬܐ ܢܦܠܗ̈.65 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܝܘܐ ܚܙܘܩܐ ܘ 6 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܦܠܚܐ. ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܟܠܝ ܚܙܘܩܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܐܗܐ ܐܝܒܠܢ ܗܘܝ ܡܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید