دوشنبه, 23 بهمن 1396 19:51

ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ97 ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ

ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ97 ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ

ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܢܦܩܬܐ̈ ܕܫܢܰܬܐ ܕ97 ܒܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ

ܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܗܓܻܝܪܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܨܚܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 85 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܘ ܥܪܩܐ ܕܕܝܗ̈ ܡܢ ܒܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ̇ ܒܝܪܚܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܘ ܨܚܘܪܐ ܝܢܐ ܒܡܕܚܐ ܕ10 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܒܥܠܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ..

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید