چهارشنبه, 25 بهمن 1396 11:22

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ

ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܰܝܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢ ܦܪܫܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܢܬܢܝܗܘ ܒܕܥܒܼܪ ܙܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܣܢܕܬܐ. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܬܦܩܠܗ̇ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ  ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܪܩ ܘ ܒܚܘܬܡܐ ܫܘܠܛܢܐ ܡܗܠܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܒܪܙܢܝ ܐܘܚܕܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ  ܪܘܫܡܝܐ ܡܘܚܫܚܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܛܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܒܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ  ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܓܝܣܝܐ . ܐܗܐ ܡܚܫܚܬܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܫܘܠܛܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܒܒܓܼܕܕ.ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܬܝܬܐ ܝܠܗ ܦܠܫܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܝܠܗ ܦܠܛܐ ܘ ܢܨܝܚܐ ܩܘܡܐ ܕܥܪܩ ܒܕ ܬܦܩܐ ܒܚܪܒܘܬܐ  ܟܠܝ ܓܒܝܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܡܚܫܚܬܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܘܚ̈ ܒܐܗܐ ܣܘܟܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید