جمعه, 27 بهمن 1396 18:50

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܡܢ ܢܛܪܬܐ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܡܪܗ̇: ܬܘܪܟܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܢܛܪܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܬܚܘܡܐ ܕܓܢܗ̇.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܠ ܝܘܡ ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܧܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܒܐܣܬܪܣܒܘܪܓ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܠܐ ܡܥܨܚ ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܫܐ ܫܪܚܠܗ ܘ ܐܗܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܐܘܪܚܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ . ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܠܟܬܪܐ̈ ܕܓܢܗ̃.

 ܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠ ܩܘܪܕܝܐ ܒܢܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ 20 ܒܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید