دوشنبه, 30 بهمن 1396 13:36

ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܝ . ܬܝ .ܐܪ

ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܝ . ܬܝ .ܐܪ

ܟܘܬܪܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕ ܐܝ . ܬܝ .ܐܪ


ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܐܝ . ܬܝ . ܐܪ ܕܝܘܐ ܠܒܠܢܬܐ ܕܚܙܘܩܐ̈ ܘ ܢܦܠܗ̇ ܒܦܢܝܬܐ ܕܛܘܪܢܐ ܕܢܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܟܠܝ ܗܕܡܐ ܘ ܚܙܘܩܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.

 

 ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܘܕܐ ܕܒܩܐܡ ܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܓܘܕܐ̈ ܥܡܝܐ ܘ ܗܝܪܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ . ܐܝܪܒܠܢ ܥܗܕܬܐ ܡܢ ܬܗܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܘܐ ܠܓܒܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܝܣܘܓܻ ܕܢܦܩܠܗ̇ ܒܐܗܐ ܓܕܫܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید