سه شنبه, 01 اسفند 1396 13:34

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܬܗܪܢ - ܝܣܘܓܻ

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܬܗܪܢ - ܝܣܘܓܻ

ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܕܬܗܪܢ - ܝܣܘܓܻ

ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ ܐܝܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ

ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܣܡܝܪܡ ܐܡܪܗ: ܚܕܟܡܐ̈ ܩܛܥܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܫܟܻܐ ܐܝܢܐ ܚܘܦܛܐ ܕܛܥܘܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ

ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܘܕܐ ܕܒܩܐܡ ܙܘܕܐ ܡܢ 100 ܓܘܕܐ̈ ܥܡܝܐ ܘ ܗܝܪܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ . ܐܝܪܒܠܢ ܥܗܕܬܐ ܡܢ ܬܗܪܢ ܒܪܚܫܐ ܝܘܐ ܠܓܒܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܝܣܘܓܻ ܕܢܦܩܠܗ̇ ܒܐܗܐ ܓܕܫܐ

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید