چهارشنبه, 02 اسفند 1396 16:30

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ

ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܫܩܠܗ ܠܛܒܐ ܘ ܚܒܪܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܕܪܘܕܢܐ ܕܟܪܡܢ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ  ܒܢܝܫܐ ܕܗܝܪܬܐ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐ̈ ܒܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܘ ܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ.

ܡܚܝܠܗ ܚܕ ܪܘܕܢܐ ܒܓܘܪܘܬܐ ܕ ܕ  ܪܝܫܪ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܟܪܡܢ ܘ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܐܰܣܝܪܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈  ܘ ܬܠܚܬܐ ܕܓܘܕܢܐ̈ ܕܒܢܝܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܗܓܻܕܟ ܕܟܪܡܢ. ܐܗܐ ܪܘܕܢܐ ܠܝܬܗܘܠܗ ܡܘܬܢܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید