یکشنبه, 20 اسفند 1396 12:05

ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܛܠܒܠܗ ܠܫܪܝܬܐ ܒܘܫ ܓܻܠܕܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ. ܫܝ ܓܻܝܢܓ ܦܝܢܓ ܪܫ ܘܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܒܝܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܕ ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܗܘܝ ܡܪܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܫܠܡܐ ܩܐ ܬܒܼܝܠ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܻܝܢ ܐܘܦ ܡܘܚܒܪܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ.

 ܬܪܡܦ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܻܪ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܛܠܒܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐܘ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ 2018.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید