دوشنبه, 21 اسفند 1396 12:31

ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܕܒܼܩܠܘܢ̈ ܠܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܝܡܐ ܒܩܘܕܣ( ܐܘܪܫܠܡ).

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ  ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܢܫܠܗ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܙܗܝܝܗ ܐܠ ܣܠܡ ܒܡܬܐ ܓܐܠ ܥܝܣܘܝܗ. ܐܘܦ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܒܝܬ - ܡܫܪܝܐ ܥܝܢ ܐܠ ܣܘܠܬܢ ܒܡܬܐ ܕܥܝܣܘܝܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید