سه شنبه, 22 اسفند 1396 13:47

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ

ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ.

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܐ ܕܣܪܒܣܬܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܫܩܠܬܐ ܕܘܝܙܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܚܕܐ ܦܪܚܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܗܘܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܣܪܒܣܬܢ ܙܐ ܪܒܐ ܒܕ ܙܝܕ ܘ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܡܢܬܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ.

ܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܙܪܝܦ̇ ܐܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܒܠܟܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܩܣܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܐܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܝܢܐ̈ ܨܪܒܣܬܢ ܒܘܠܓܼܪܣܬܢ ܟܪܘܘܣܝ ܘ ܒܘܣܢܝ ܗܪܙܓܘܘܝܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید