سه شنبه, 22 اسفند 1396 13:50

ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕܟܻܐ ܙܝܕܠܗ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܚܕܟܻܐ ܙܝܕܠܗ ܒܫܘܩܐ ܕܕܘܢܝܐ

ܛܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ- ܢܦ̇ܛܐ ܚܐܡ ܘ ܩܠܘܠܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܒܬܐ ܕܒܚܬܡܐ ܝܠܗ ܒ  ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ( 1 ܒܕܝ) ܒܙܝܕܬܐ ܕ ܣܢܬ ܒܟܠ ܚܕ ܒܘܫܟܐ  ܗܘܝܠܗ  ܕܘܠܪ ܘ  ܣܢܬ ܘ ܒܐܗܐ ܛܝܡܐ ܦܝܫܠܗ ܙܘܒܢܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܒܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܫܢܬܐ ܕܬܦܩܠܗ ܒܙܝܕܬܐ ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید