یکشنبه, 27 اسفند 1396 22:00

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ: ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܥܡܢ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ: ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܥܡܢ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ: ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܥܡܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܕܝܘܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܥܡܢ ܕܝܘܐ ܒܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܢ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ. ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܬܐ ܘ ܚܠܢܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܝܣܘܪܐ ܒܣܗܡܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

ܒܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܡܢ: ܪܘܗܢܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܒܬܚܡܢܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܥܡܢ 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید