دوشنبه, 28 اسفند 1396 12:04

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܒܝܬ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܠܡܪ ܡܘܗܡܕ ܝܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ  ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܐ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܐܟ ܐܘܪܚܐ ܕܦܪܙܠܐ  ܘ ܐܘܦ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܝܡܐ ܕܚܙܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید