پنج شنبه, 02 فروردين 1397 17:40

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

 

 ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܝܫܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܝܠ ܬܠܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܪܝܢ ܟܘܪܗ ܘ ܐܡܪܟܐ.

 

ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید