یکشنبه, 26 فروردين 1397 13:06

ܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܬܚܘܬ ܡܫܛܢܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܬܚܘܬ ܡܫܛܢܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ

 

ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܗܚ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܡܙܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܡܢ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܙܝܕܬܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܩܡ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܡܪܟܐ ܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܬܡܙܬܐ ܕܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܐܙܕܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید