سه شنبه, 28 فروردين 1397 13:01

ܣܗܕܘܬܐ ܕ4 ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈

ܣܗܕܘܬܐ ܕ4 ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈

ܣܗܕܘܬܐ ܕ4 ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈

ܪܒ - ܚܝܠܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܝܣܬܢ ܘ ܒܠܘܟܻܣܬܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕ 4 ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕܩܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܦܪܨܘܦܐ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܒܣܗܡܐ ܬܚܘܡܢܝܐ ܕܪܝܓ ܡܠܟ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܝܪ ܓܻܘܗ. ܒܐܢܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید