جمعه, 31 فروردين 1397 22:17

ܙܪܝܦ̇ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ( ܐܙܪܒܝܓܻܢ)

ܙܪܝܦ̇ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ( ܐܙܪܒܝܓܻܢ)

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܐܝܪܢ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܓܘܪܓܻܣܬܢ ܚܫܠܗ ܠܒܟܘ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ.

 ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܐܙܪܒܝܓܻܢ ܙܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܡ ܫܪܟܬܐ ܒܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید