یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 22:52

ܢܬܢܝܗܘ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

 ܢܬܢܝܗܘ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܪܫ ܘ.ܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܓܼܙܗܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈. ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܐܢ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܓܝܣܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܢܘܢܝܐ  ܘ ܝܢ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢ ܙܘܒܛܢܬܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈.

 ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܠܐ ܝܗܒܻܚ ܦܣܣܐ ܩܐ ܟܻܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܓܼܙܗ ܕܗܘܝܠܗ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܣܪܐܝܠ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܢܐ̈ ܕܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܡܐܙܠܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܫܡܐ ܕܕܝܪܬܐ ܗܠ ܣܝܩܘܡܐ ܕ15 ܒܝܪܚܐ ܕܡܗ.ܒܐܢܐ ܡܐܙܐܠܝܬܐ̈ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܘܪܒܐ ܠ 450 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܣܗܕܐ ܘ ܙܘܕܐ ܡܢ 4500 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܪܒܢܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید