یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 10:00

ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ.

ܐܗܐ ܛܒܐ ܡܘܕܝܕܠܗ ܕܩܘܪܒܐ 11 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܫܘܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܢ ܦܪܫܝܬܐ ܒܥܪܩ. 24 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܗܩܘܬܐ ܘ ܫܪܬ ܕܫܪܟܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ ܥܗܝܕܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید