شنبه, 29 ارديبهشت 1397 22:55

ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܠܐܡ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܠܐܡ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ

ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܡܠܐ ܚܕܬܬܐ ܟܬܒܼܠܗ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܗܘܐܠܗܚ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܩܐ ܐܝܢ ܡܣܒܒ ܫܪܝ ܕܝܘܪܘܦ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܝ ܡܩܘܝܢܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܒܨܪܗ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ. ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܐܘܦ ܡܙܝܘܕܐ ܝܢܐ̈ ܕܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܒܪܒܪܘܬܐ ܕܕܘܠܪ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܐܰܚܪܝܢܐ ܙܘܙܐ ܙܐ ܗܘܐܠܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید