یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 12:49

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܣܥܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ.  ܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܡܐܟ ܐܚܪܝܢܐ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܪܫܟܼܝܘܬܐ ܕ ܩܘܕܣ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܘ ܫܪܘܟܐ ܝܢܐ̈ ܒܐܢܐ̈ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܡܚܙܝ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܗܐ  ܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ  ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܗܘܐܠܗ 65 ܓܢܬܐ̈  ܡܢ 30 ܒܢܝܣܢ  ܗܠ ܐܕܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید