یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 22:09

ܡܪܟܠ: ܠܐ ܫܪܟܚ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ

ܡܪܟܠ: ܠܐ ܫܪܟܚ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ

ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܘ ܪܒܐ ܓܠܝܐ ܘ ܒܗܪܢܐ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܠܐ ܫܪܟ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ .

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܡܪܗ ܕܟܻܘ ܚܕ ܥܕܢܐ ܠܐ ܝܘܢ ܐܡܪܗ ܐܢ ܥܕܢܐ ܒܕ ܗܘܝܠܢ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܡܘܡܟܙܢ ܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܗܘܝܐ ܘ ܝܢ ܪܒܐ ܪܚܩܐ. ܬܪܡܦ ܐܝܢܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܥܡ ܟܠܝ ܐܢܐ̈ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܪܒܐ ܡܢܬܝܢܬܐ ܗܘܝܠܗ ܡܣܣ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ. ܘܐܗܐ ܐܝܬܠܗ ܕܘܟܐ ܕܕܝܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید