سه شنبه, 01 خرداد 1397 13:00

ܩܣܡܝ: ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ

ܩܣܡܝ: ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ

ܩܣܡܝ: ܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܝܘܪܘܦ ܒܙܘܢܐ ܦܝܫܢܐ ܗܘܝܐ ܙܡܝܢ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܢܛܪܢܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܗܝ ܙܐ ܠܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܩܘܡܐ ܕܒܥܒܼܕܘܬܐ ܡܬ- ܚܙܝܢܬܐ.

  ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐܗ ܒܪܝܐ ܘ ܓܘܝܐ  ܘ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܒܘܩܪܐ ܕܕܝܗ ܕܝܐܪܒ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܕ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܪܝܟܘܝܬܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܐܝܢܐ ܝܘܪܘܦ ܥܨܝܐ ܝܠܗܚ ܕܗܘܐܠܗ̇ ܙܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܨܠܐ ܥܒܼܘܕܐ ܘ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܒܗܡܙܡܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید