چهارشنبه, 02 خرداد 1397 21:31

ܓܘܕܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܙܘܙܢܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܓܘܕܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܙܘܙܢܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܓܘܕܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܙܘܙܢܝܐ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܐܝܪܢܐ - ܓܘܕܐ ܙܘܙܢܝܐ ܓܘܪܐ ܕܒܢܟ ܕܐܠܡܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܘܬܪܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܓܢܗ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.
ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܢܟܝ ܡܢ 6 ܦܥܘܐ ܕܓܢܗ ܕܝܢܐ̈ ܡܢ ܣܗܡܐ ܐܨܠܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܥܡ ܟܠܝ ܚܠܘܨܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܦܠܚܢܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܒܢܟ ܕܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید