پنج شنبه, 03 خرداد 1397 12:54

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈

ܡܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ- 4 ܡܘܬܢܐ̈

ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܦܩܝܬܐ ܐܢܬܗܪܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ 15 ܓܢܬܐ ܙܐ ܕܘܪܒܢܘܢ̈.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܘܥܠܗ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܒܓܼܕܕ.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܦܩܝܢܐ ܝܗܘܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܕܒܙܘܢܐ ܕܥܪܩܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܕܗܘܐܠܗ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܓܢܗ ܡܘܦܩܝܠܗ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید