شنبه, 05 خرداد 1397 10:35

ܛܠܒܬܐ ܕܕܡܫܩ ܘ ܡܘܣܟܘ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܕܘܪܥܐ

ܛܠܒܬܐ ܕܕܡܫܩ ܘ ܡܘܣܟܘ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܕܘܪܥܐ

ܛܠܒܬܐ ܕܕܡܫܩ ܘ ܡܘܣܟܘ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܕܘܪܥܐ

ܣܘܪܝܐ ܘ ܪܘܣܝܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܫܕܪܬܐ ܕ3 ܟܬܒܼܐ̈ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܦܠܛܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܗܓܻܗ ܐܒܟܗ ܘ ܕܐܥܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܗܘܦܪܟܝܬ ܕܕܘܪܥܐ( ܬܝܡܢܐ ܕܣܘܪܝܐ).ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܩܘܪܒܐ ܠܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܢܐ̈ ܟܬܒܻܐ̈ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܥܨܝܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܻܟܐ̈ ܘ ܙܝܢܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܢܐ ܦܢܝܬܐ ܦܠܛܝ ܘ ܝܢ ܡܚܝܕܝ ܥܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܒܐܢܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܘܪܥܐ.

 ܒܐܢܐ̈ ܟܬܒܼܐ̈ ܐܰܬܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܐܢܐ̈ ܫܪܬ ܠܐ ܦܐܫܝ ܩܒܝܠܗ ܓܢܗ ܗܕܪܝܠܗ ܩܐ ܦܠܫܐ ܘ ܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید