شنبه, 12 خرداد 1397 18:36

ܡܚܒܪܬܐ ܕܠܘܒܠܓ ܡܢ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ: ܒܢ ܣܠܡܢ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܐܨܠܝܐ ܕܚܕܚܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܥܪܒܣܬܢ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܠܘܒܠܓ ܡܢ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ: ܒܢ ܣܠܡܢ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܐܨܠܝܐ ܕܚܕܚܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܥܪܒܣܬܢ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܠܘܒܠܓ ܡܢ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ: ܒܢ ܣܠܡܢ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܐܨܠܝܐ ܕܚܕܚܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܥܪܒܣܬܢ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܓܼܠܬܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܠܘܒܠܓ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܕܝܘܗܐ ܡܚܙܝܢܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܦܪܫܬܐ ܕܒܢ ܣܠܡܢ ܡܐܟ ܢܙܝܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܟܠܝ ܕܚܕܚܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗܚ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܛܪܢܐ̈ ܕܘܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܚܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܕܩܪܐ ܪܒܐ ܚܝܠܢܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܥܪܒܣܬܢ.

ܐܗܐ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܝܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܐ ܒܥܪܒܣܬܢ ܕܚܕܐ ܗܕܟܼܐ ܬܚܡܢܬܐ ܡܢ ܝܘܪܘܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܙܝܬܐ ܒܘܬ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܗܟܡܢܐ ܥܠ ܕܝܗ̇.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید