شنبه, 19 خرداد 1397 10:39

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ( ܒܪܓܻܐܡ) . ܦܘܬܝܢ ܘ ܫܝ ܓܻܝܢ ܦܝܢܓ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܟܻܝܢ ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܓܢܗ ܒܦܟܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ :ܡܘܣܟܘ ܘ ܦܟܢ ܒܕ ܡܦܠܚܝ ܠܟܠܝ ܚܝܠܐ ܕܓܢܗ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید