شنبه, 19 خرداد 1397 10:59

ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܕܥܪܩ

 ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܕܥܪܩ

 

 

ܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܕܥܪܩ

ܡܒܘܥܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܘܢܗ ܚܒܪܐ ܡܢ 2 ܦܩܝܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܥܪܩ ܒܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 2 ܦܩܝܬܐ̈ ܩܘܘܡܠܘܢ̈ ܒܗܠܘܠܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ ܕܗܘܠܘܢ̈ ܣܒܒ 1 ܡܘܬܢܐ ܘ 14 ܕܪܒܢܐ̈.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید