یکشنبه, 20 خرداد 1397 11:26

ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ

ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ

ܐܝܪܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܒܓܼܕܕ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܐܬܘܪܝܐ  ܘ ܟܠܕܝܐ ܒܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܕܥܪܩ. ܐܝܪܓܻ ܡܣܓܻܕܝ  ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܒܪܟܼܬܐ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܕܪܓܼܐ ܕܟܪܕܝܢܠ ܩܐ ܡܩܠܣܐ ܪܦ̇ܥܝܠ ܣܟܘ ܠܘܝܝܣ ܩܕܰܡܝܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܕ ܗܘܐ ܡܢܬܝܢܐ ܩܡ ܟܠܝ ܒܘܚܪܢܐ̈ ܘ ܟܬܪܐ̈. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید