سه شنبه, 22 خرداد 1397 09:49

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܬܗܪܢ ܦܠܛܠܗ ܘ ܚܫܠܗ ܠܦܪܘܬܘܪܝܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ.

ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈. ܙܪܝܦ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ  ܥܡܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ̈.

ܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ  ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܝܬܠܗ ܝܣܘܪ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ  ܬܓܪ̈ܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید