سه شنبه, 22 خرداد 1397 10:47

ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

 

ܕܘܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܝܡ ܓܻܘܓܐܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܢܓܦܘܪ ܗܘܐܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܬܪܡܦ ܒܘܬ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܦܪܣܬ ܐܰܚܪܝܬܐ ܒܘܬ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܫܠܡܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ.

 

.

 

ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ 2 ܓܒܝܬܐ .
 ܬܪܡܦ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܪܒܐ ܒܘܫ ܨܦܝ ܝܗܘܐ ܕܐܚܢܢ ܐܝܬܗܘܐܠܢ ܣܦܪܬܐ ܒܘܬ ܕܝܗ̇
 ܡܗܕܝܢܐ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܪܒܐ ܚܕܝܐ ܝܘܢ ܕܓܪܝܫܐ ܝܘܢ ܛܪܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ

برگزاری سه نشست میان سران آمریکا و کره شمالی / ترامپ و اون از جلسه نهار خارج شدند / ترامپ: پیشرفت خوبی داشته‌ایم؛ تا دقایقی دیگر یک متن را امضا خواهیم کرد / سکوت اون در مقابل خبرنگاران

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید